Polityka jakości

Nadrzędnym celem działalności Zakładu Elektromechanicznego Piotr Kupidura jest koncentacja na potrzebach Klienta oraz podniesienie skuteczności i efektywności funkcjonowania Zakładu ku zadowoleniu Klientów, pracowników i właściciela oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników w zakresie montażu i modernizacji, konserwacji i naprawy dźwigów osobowych i towarowych.

Zakład Elektromechaniczny Piotr Kupiduradziałając zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN ISO 9001:2001 stawia sobie następujące cele strategiczne:

Doprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością i działania Zakładu do wysokiego poziomu jakości poprzez wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001;

Dostarczanie na rynek usług zgodnych z wymaganiami klientów i przepisów prawnych;

Kształtowanie partnerskiej i trwałej współpracy z Klientami i dostosowywanie naszych usług do ich indywidualnych potrzeb;


Zapewnienie możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz stworzenie warunków do tego, aby mieli oni satysfakcję z wykonywanej pracy oraz motywację do utożsamiania się z Zakładem.